NieuwsBrief 3

Nieuwsupdate 35 - Februari 2020

Onze impact in het afgelopen jaar

Ha iedereen!!

Wat vliegt de tijd hier zeg! Gaat dat bij jullie ook zo hard? Voor we het weten is er al weer een lesweek voorbij en zitten we al weer in een nieuwe week! Onze dagen zitten ook aardig vol, veel nieuwe ervaringen en veel leeswerk wat we tussendoor moeten doen. Ik had al eerder willen schrijven, maar gewoon geen tijd! :O Als we ’s avonds in bed liggen, meestal rond 22.00, zijn we ook gauw vertrokken! Kortom we hebben een leerzame en inspirerende tijd hier! Gisteravond stonden we er weer even bij stil, we hadden hier zo lang naar toegeleefd en nu beleven we het dan ook echt! We zijn erg dankbaar!! 🙂

Het onderwijs van de afgelopen twee weken ging over ‘De kosten van het discipelschap’ en ‘ Het vaderhart van God’. Twee erg mooie, maar ook emotionele weken voor de meeste in onze klas. Bij het kijken naar de kosten van het discipelschap hebben we stilgestaan bij de houding die je hebt ten opzichte van anderen en tegenover God. Een houding kan gezien worden zonder dat er een woord gezegd wordt. Het is een innerlijk gevoel wat wordt uitgedrukt in je gedrag. Je houding kan je beste vriend zijn, maar ook je ergste vijand. Het kan je tegenhouden om te groeien of om nederig te zijn. Onze houding hebben een enorme krachtige invloed op elk deel van ons wezen – zowel fysiek als emotioneel. Het was dus goed om na te denken welke houding we wel vanzelf accepteren en welke juist in de weg staan. (Denk bijvoorbeeld aan trost, dit kan op vele manieren je doen en denken beperken)


We stonden ook stil bij welke ‘rechten’ moeten we afleggen als we echt 100 procent voor God kiezen. Jezus legde al zijn rechten neer (als Zoon van God), zijn reputatie, zijn kracht, zijn bekendheid, zodat Hij kon: liefhebben, geven, onderwijzen, lijden, dienen. Als we willen zijn zoals Jezus? Zullen we onze rechten ook neer moeten leggen. Het recht om te leven, het recht op welvaart, het recht op een thuis, het recht om onze familie te zien, het recht op het hebben van eigendommen, het recht op acceptatie. Maar waarom zouden we al deze rechten afleggen?? Wat krijg je er voor terug zul je denken!? De reden dat wij deze rechten wil afleggen om Jezus te volgen is; omdat Hij ons gemaakt heeft!(Psalm 100:3), Hij geeft ons eeuwig leven! (Johannes 3:16), God is onze Vader!(Gelaten 4:6-7), omdat Jezus al zijn rechten aflegde om op aarde te zijn en wij willen meer op Hem gaan lijken, omdat God van ons houdt! (Efeze 1:4-5) en omdat God de enige is die ons innerlijke vrede kan geven! (Romeinen 5:1) Dat is meer waard dan wat dan ook voor ons!

Vorige week zijn we dus ingegaan op het Vaderhart van God. We stonden er bij stil dat er geen plekken zijn waar we God kunnen ontmoeten. Zoals in het oude testament wordt beschreven wordt dat ze God vroeger konden ontmoeten in de tabernakel (tempel), zo hoeven wij niet meer te zoeken naar een plek waar hij is of we hoeven Hem ook niet meer uit te nodigen te komen. WIJ zijn de tempel voor de Heilige Geest en God leeft dus in ons. We hoeven alleen maar ons bewust ervan zijn dat Hij er als is! Dat maakt nogal een verschil! Het Vaderhart van God is dat we leven vanuit die kennis.

Zoals we beschreven in de eerste nieuwsbrief, dat we leven in de trinity zoals Hij het als bedacht had voor Adam en Eva in het paradijs. Wij kiezen niet voor Hem, maar Hij heeft ons al gekozen. Onze spreker van deze week, Rich met zijn vrouw Lynn, beschreef het als volgt. We zijn geadopteerd door onze Hemelse Vader. Daarvoor hoeven we niks aan te doen, we ZIJN Zijn kinderen! Adoptie houdt in dat je volgens de wet losgekoppeld wordt van je biologische ouders, en dat je wordt aangenomen door een nieuwe familie, je krijgt dus een nieuwe naam. Zo zijn wij allemaal dus kinderen van de Hemelse God, of je dat nu beseft of niet. Hij wilt niks liever dat Zijn kinderen bij zich te hebben en voor ze te zorgen en lief te hebben! God wordt alleen maar mooier voor ons!

Verder hebben we die week nagedacht over wie we werkelijk zijn, hebben we een masker op en zijn we nog zoekende naar wie werkelijk onze Vader is. Het was een moment van stilstaan bij hoe de Vader je gemaakt heeft en hoe Hij je wilt gebruiken. Zijn we zoals de wereld van ons verwacht of houden we een masker op? Er is uitlegt hoe Jezus door te sterven als volmaakt mens, dit mogelijk kon maken. Ook werden er leugens ontmaskerd, waarheden waarvan je altijd dacht dat het echte waarheden waren. Want een leugen is even krachtig als de waarheid, voor zolang je er in gelooft. Als voorbeeld, als jij gelooft dat je niet goed genoeg bent om jezelf liefdevol, geduldig of geliefd te noemen, blijft dit een waarheid. Terwijl we gemaakt zijn naar het evenbeeld van God. Door hardop uit te spreken; ik ben ‘liefdevol’ of ik ben ‘geliefd’, zit er kracht in hetgeen wat je uitspreekt!

Local outreach
Zoals ik in de vorige brief al aankondigde hebben we elke week 2-4 uur local outreach. Dat houd in dat we wat we door de weeks leren, ook direct kunnen leren toepassen in de samenleving hier. Zo gaat Wesley met zijn team naar een Township waar veel armoede is. Ze lopen rond om mensen te ontmoeten en te leren kennen. Ook bidden we voor mensen en zien we de leed en armoede bij deze mensen. Afgelopen zaterdag mocht Wesley onderdeel zijn van het afbreken van een golfplatenhuis, om er vervolgens een heel nieuw huisje neer te zetten. Nog steeds verre weg van luxe, maar deze vrouw waar daarmee zo gezegden! Ze had een moeilijke periode achter de rug en het feit dat ze haar konden helpen met het opbouwen van een nieuw huis, gaf haar hoop. Ik ben onderdeel van een local outreach die uit gaat naar de vrouwen die in de prostitutie werken. Ik ben er tot nu toe een keer geweest, maar kijk er naar uit om hierin meer te kunnen betekenen. Er is een organisatie die dan een specifieke drukke straat op gaan waar deze vrouwen werken, om ze te leren kennen en ze aandacht te geven. Het zijn langdurende projecten waarin niet altijd even veel resultaat te zien in. De situatie ligt hier ook anders, want als vrouwen in de prostitutie werken is dat vaak omdat ze geen andere uitweg weten of dit een makkelijke manier van geld verdienen vinden. Een baan vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend omdat sommige niet in het bezit zijn van de juiste papieren om aangenomen te worden. Wat ook veel gebeurt is dat vrouwen (of mannen maar dan voor andere redenen) slachtoffer worden van ‘human traffic’. Jonge mannen en vrouwen of zelfs jongeren of kinderen kunnen door mensen worden benaderd, ze beloven hun te kunnen helpen met hun dromen om te studeren of om profvoetballer te worden. Maar in werkelijkheid worden ze erin geluisd. Vaak is het een mooi aanbod, maar worden ze zodra ze akkoord gaan misbruikt en aan het werk gezet zonder betaald te worden. Vaak is er ook lastig een uitweg en leven ze in angst. Alleen de politie kan ze uit ‘human traffic’ halen, een zorgwekkende ontwikkeling hier in de omgeving. Terwijl er een deel op pad gaat om uit te reiken naar de vrouwen op straat, blijft altijd de rest van de groep in het zaaltje waar we bijeen komen om te bidden.

Outreach
Afgelopen week hebben we te horen gekregen waar we naar toe gaan op outreach vanaf half maart!!! We kunnen het alleen niet openbaar in onze nieuwsletter zetten of op ander social media. Dat komt omdat het verboden is om te evangeliseren in de landen waar we naar toe gaan.

Als ze voor de visum aanvraag op onderzoek zouden gaan en ze zien dat we komen om te evangeliseren, kan onze visa worden afgewezen. Maar we gaan naar drie landen! Wat uitzonderlijk is, want normaal gesproken gaan teams meestal naar 1 land. We zullen met de hele klas eerst 4 weken naar het eerste land gaan, in zuid-Azie. Vervolgens de klas opgedeeld in vier andere teams en vertrekken Wesley en ik naar het buurland. Het laatste land, waar alle teams weer heen zullen gaan, is weer een buurland. Het is nog niet zeker of we de andere teams zullen zien, maar we zitten wel in hetzelfde land. Hier hopelijk meer over in de volgende nieuwsletter! We zijn erg enthousiast!!

Devotion
Iedereen kan zich inschrijven om de dag te beginnen met een minipreek. Wesley had zich voor afgelopen maandag ingeschreven en hield zijn devotion over ‘Beauty’. Hierin beschreef hij hoe de wereld beauty ziet en wat de bijbel zegt over beauty. Ik was supertrots op hem, want hij deed het super goed.
Ik (Wesley) had er voor gekozen om een devotion te doen om mijzelf uit te dagen en om te kijken of dit iets voor mij is om misschien vaker te doen. Ondanks dat het wat (gezonde) spanning met zich meebracht vond ik het uitdachten en leerzaam. Het onderwerp Beauty is een onderwerp dat op me hart lag en het is ook iets waar we tegenwoordig veel mee bezig zijn. Ik heb, zoals Judith al schreef, het over de ‘wereldse kijk’ van beauty gehad en hoe dat ons beïnvloed. Er is namelijk een groot verschil hoe de wereld naar ons kijkt en hoe God naar ons kijkt. Mijn doel was met deze devotion was om meer een besef te creëren dat we mooi zijn hoe we gemaakt zijn en dat we niet aan de standaard van deze wereld hoeven te voldoen om mooi zijn. Het was een uitdaging, iets waar ik veel van geleerd heb.

Verder hebben we nog samen met wat andere personen de tafelberg (tablemountain) beklommen! We waren niet echt op een praktische tijd begonnen, namelijk om 11.00! Het was echt super warm die dag, het was dus een behoorlijke pittige klim. Maar eenmaal bovenop de top was het prachtig! Wesley is de week erop nog een keer gegaan om de zonsondergang te bekijken. Dit was echt prachtig!! Je zag ze wolken langs de bergtoppen naar beneden vallen, net als het water valt bij een waterval! Ik kon meegenieten van de foto’s! Helaas zijn we een stickje met veel foto’s kwijt geraakt 🙁 Waar ook de foto’s van de eerste wandeling op stonden. Maar hier een impressie van hoe dat er uit zag!
Verder zijn we afgelopen zondag naar de kerk geweest van iemand bij ons uit de klas, zij woont hier in Kaapstad. Na de dienst hebben we een typische zuid afrikaanse braai gehad. En typisch zuid afrikaans houdt in dat het suuper lang duurder voordat alles klaar was. Maar toen alles (na 4 uur) klaar was, hadden we ook genoeg te eten voor iedereen. Heerlijk!

Verder genieten we enorm van alles wat er om ons heen gebeurt! We genieten van de klas, de mensen om ons heen, het onderwijs, de super interessante sprekers, het lekkere weer hier en van alles!

Leuk dat jullie weer onze nieuwsbrief wilde lezen!

Gebedspunten voor nu zijn;

 • Voor Judith, het goed kunnen verwoorden in het engels. Het gaat al een stuk beter, maar toch nog lastig soms om helemaal te reageren zoals ik zou willen.
 • Voor veiligheid, we moeten ons hier altijd bewust zijn van wat we doen en hoe we op stap gaan. Bv. een klasgenootje is bestolen van de week in de trein.
 • We zijn al aan het nadenken over wat we na onze DTS hebben, we hebben verschillende opties. Voor nu zijn we er nog niet uit, maar we hebben nog 5 maanden.

Lieve groetjes voor nu!
Wesley en Judith

Meest recente updates

Ontvang de laatste updates

volg ons via onze maandelijkse nieuwsupdate

Dankjewel

dat je een gift wilt geven!

mogelijkheid 1

Je kan je gift overmaken via een Tikkie

Dit is geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

mogelijkheid 2

Je kan je gift overmaken naar:

 • rek.nr.:
  NL38 RABO 0326 5210 62
 • ten name van:
  Stichting JmeO te Heerde
 • omschrijving:
  2281, To serve others and to share His love. ‘

Jeugd met een Opdracht’ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor de giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.