Media director, tuinman en alles daartussen

Het helpen creëren van plek die mensen helpt in hun relatie met God

Hoewel de Jeugd met een opdracht – gemeenschap bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal hun deel doen in de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus, is de communicatie en multimedia niet de eerste afdeling waar je aan denkt als het gaat om evangelisatie.

Toch is dat juist het onderdeel waar grote behoefte bestaat aan meer zendelingen. Jezus zegt: “… de oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders”.

Communicatie is zo belangrijk omdat je de juiste arbeiders bij de juiste oogst kan krijgen. Het gaat dus om mensen te werven en te enthousiasmeren om betrokken te raken bij zending d.m.v. gebed en/of financiële ondersteuning van zendelingen en/of zendingsprojecten.

Training zien wij als het middel om nieuwe werkers te bekwamen om de oogst binnen te halen. Hier in Muizenberg geeft YWAM daarom veel aandacht aan training o.a. aan het ontwikkelen van een diepere persoonlijke relatie met God. Zo vertrouwen we dat de toekomstige zendelingen de handen en voeten van God zullen zijn door mensen lief te hebben en te bereiken met het goede nieuws van Jezus.

Mijn doelen

IMG_1433

De media-afdeling
In maart 2017 is de media-afdeling binnen YWAM Muizenberg vanuit het niets door Wesley opgezet. Eerder waren er mensen die kleine verantwoordelijkheden hadden voor wat betreft media. Er was echter nooit iemand die hier de volledige verantwoordelijkheid voor nam. Inmiddels is er een kantoor waar veel gebeurd. Iedereen weet Wesley te vinden voor vragen over media.

8bf3bee8-764a-47d2-acbb-8562ca5364aa
 

Ubuntu Center
July 2020 is er een begin gelegt aan de beginselen van een groente tuin voor YWAM Muizenberg. Dit is het eerste wat we hebben mogen doen in een ondanks gekochte gebouw voor. Het doel van dit gebouw is dat het de huiskamer mag worden van de zendings gemeenschap Youth With A Mission Muizenberg. We hopen hier mensen te inspireren, trainen en bij elkaar te brengen in de hoop dat meer mensen God leren kennen en hem bekend te maken.

In het afgelopen 3,5 jaar hebben ongeveer 25 verschillende mensen Wesley geholpen met het opbouwen van de media-afdeling. Met elkaar hebben ze ervoor gezorgd dat YWAM een afdeling heeft die haar ondersteuning kan geven met goede media. Denk bijvoorbeeld aan het maken van websites, folders, posters, banners, het maken van fotoreportages en filmpjes. Ook worden vanuit onze eigen media-afdeling andere zendingsorganisaties ondersteund bij het vernieuwen van hun media.

Wil je meer weten over YWAM Muizenberg? Klik hier

Dankjewel

dat je een gift wilt geven!

mogelijkheid 1

Je kan je gift overmaken via een Tikkie

Dit is geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

mogelijkheid 2

Je kan je gift overmaken naar:

  • rek.nr.:
    NL38 RABO 0326 5210 62
  • ten name van:
    Stichting JmeO te Heerde
  • omschrijving:
    2281, To serve others and to share His love. ‘

Jeugd met een Opdracht’ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor de giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.